Välkommen till Beth Hammarström i Enköping

Dipl. Psykosyntes terapeut, Psych-K facilitator, Systemiska/Familj Konstellations Facilitator, Traumabearbetning, Personlig guide och Mentor

Som Dipl. Psykosyntesterapeut jobbar jag med personligutveckling. Jag vill stödja människor i sin utveckling så att de mer och mer kan förverkliga sin potential, sina gåvor och sin kraft.  Jag  arbetar tillsammans med dig i en relation med stöd av samtal, inre bilder och energi transformation så att du kan få tillgång till din kraft och dina resurser samt ett fritt flöde av energi. 

Genom den terapeutiska relationen vill jag stödja människor i sin resa genom livet mot ökad medvetande.

Din kropp håller information om ditt förflutna. Den kan berätta historier om känslor, trauman och spänningar som har fastnat i kroppen och ibland gömt sig för intellektet. I terapin jobbar vi med kroppen, känslor, tankar och ande så att du kan befrias och transformera  dina energier.

Jag guidar dig som klient med stöd av Psykosyntesterapi, EmoTrance, EFT, Familj konstellationer och Psych-K. Mitt syfte är att stödja dig i en helandeprocess som integrerar tankar, känslor, kropp och ande.

Mitt hjärta och min själ är "joyfully" engagerad i att tjäna mänskligheten och naturen i resan mot ett högre medvetande. Jag brinner för att utveckla mänskliga relationer, till sig själva, till varandra, till naturen och till det som enar oss alla.

Kontakt  


beth.m.hammarstrom@gmail.com   


Mobil: 0707 865 431

Enköping


 English version

My heart and my soul are joyfully engaged in serving mankind and nature that we might evolve to a higher form of consciousness. Through therapy, energy work and healing I support people in their relationships within themselves, with others, with nature and with the oneness that connects us all. Together we explore our potential, our gifts and our power.

I work with individuals as a psychosynthesis therapist, EmoTrance Practitioner, facilitator in systemisk/family constellations and PSYCH-K giving support toward a healing of mind and spirit.

Ultimately it is about reuniting spirit with matter and bringing your spiritual self in connection with your material being, fulfilling your life purpose and serving mankind, nature and the universe.  

You can reach me at beth.m.hammarstrom@gmail.com  cell phone 0707 865431   Enköping, Sweden

Swan...

        The power of woman

        Entering Sacred Space