About me

 

 

Beth Hammarström, Dipl. Psykosyntesterapeut

 

Jag vill stödja människor i sin utveckling så att de mer och mer kan förverkliga sin potential, sina gåvor och sin kraft. Jag brinner för att utveckla mänskliga relationer. Relationer med sig själv, med andra, till naturen och med sin egen andlighet . 

 

 

Det finns oändligt med energier inom oss, i naturen och i universum som är tillgänglig för vår utveckling. Genom terapi, energi arbete och healing stödjar jag människor i sin resa genom livet mot ökad medvetande.

 

 

 

Jag har en bakgrund som sjuksköterska med en Bachelors of Science från San Francisco State Universitetet, California, USA och vidare studier i organisation och lederskap samt forsknings teorier vid Uppsala Universitet. Efter 20 år som sjuksköterska och arbetsledare på Akademiska sjukhuset i Uppsala började jag arbeta mer och mer med organisationsförändringar, grupputveckling, individutveckling och hälsa. Efter 5 års studier på Psykosyntes Akademin i Stockholm började jag min ny karriär som Dipl. Psykosyntes terapeut och arbetar med personlig utveckling.

 

 

Jag har eget företag och arbetar med utveckling av individ, grupp och organisation samt underviser på Högskola och Universitet.

 

 

Som UGL Handledare leder jag människor i grupp- och lederskapsutveckling sedan 1993.

 

 

Under fem års studier på Psykosyntes Akademin in Stockholm utbildades jag till Psykosyntes terapeut - 2007.

 

 

Diplomerad Psykosyntes terapeut 2009

 

 

Reconnective Healing Practitioner, 2008

 

 

Emotrance Practioner , 2009

 

 

Konstellatör för Systemiska (familj) konstellationer,  2010

 

 

PSYCH-K Facilitator, 2012

 

 

Som pedagog undervisar jag i Motiverande Samtal på Högskola och Universitet.

 

 

 

Jag bor på landet utanför Enköping med min man och vår hund. Jag älskar att vara ute i naturen och min man och jag vandrar ofta i bergen. Jag har en dotter och två söner och fyra barnbarn.

 

 

 

 

English version

My heart and my soul are joyfully engaged in serving manking and nature that we might evolve to a hicher form of consciousness. Through the therapeutic relationship, energy work and healing I strive to support people in their relationships with themselves, others, nature and the oneness that connects us all. Together we explore our potential, our gifts and our power.

I received my Bachelors degree as a registered nurse from San Francisco State Universitetet in 1969 and worked in the field of nursing and nursing leadership for 20 years before extending my interest to organizational management and leadership and group development. After five years of studies at the Academy of Psychosynthesis in Stockholm I began my career as a Psychosynthesis therapist. During 2010 I studied Family constellations for Albrecht Mahr and Karin Hedley and now work with groups and individuals. I currently work with groups in group-development and leadership training; teach motivational interviewing to health care professionals at the college level and work as a psychosynthesis therapist.

I live with my husband a few miles outside the town of Enkoping, Sweden. I enjoy being out in nature, skating on the lake in the winter and swimming in the lake in the summer and my husband and I enjoy wandering in the mountains. I have a daughter and two sons and four grandchildren.

 

 

 

 

 

Pages

 

Home »

 

Psykosyntesterapeut

 

Psychosynthesis theory »

 

Emotrance »

 

About me »

 

UGL Handledare»

 

Motiverande samtal »

 

Family Constellations »

 

PSYCH-K

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer

 

 

Swan...

The power of woman

 Entering Sacred Space,

 

Touching future,

Yet to come,

Bringing eternal grace.

 

 

 

Länkar

 

Mari Ljungkvist, Psykosyntesterapeut

 

Karin Fjällström, Psykolog

 

Ulrika Almgren

Kinesiolog

 

Maria Karlsson

Massageterapeut

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer