Beth Hammarström & Relationer

Workshops

Swan...

        The power of woman

        Entering Sacred Space

Minnen finns i kroppen, i familjen, i kollektivet , i anden 


Systemiskkonstellations workshops i Enköping och Spånga, Stockholm


Familjen konstellationer är en upplevelsebaserad process som syftar till att frigöra och lösa djupgående spänningar inom och mellan människor

Medlemmar i en familj och släkt är sammanbundna av en djup kärlek och gemenskap. Denna kärlek och omsorg mellan familjemedlemmarna kan vara dold eller skadad, orsakat av förluster, trauman eller förnekande, kanske i tidigare generationer.

Med hjälp av familjekonstellationer avslöjas den dolda dynamiken som verkar i familjer och vi kan då lösa omedvetna knutar i familjesystemet  som påverkar vår vardag och leva ett mer medvetet liv.

Du kan sätta upp en ”konstellation” under trygga former och ta upp händelser som påverkar dig. Det kan vara familj relaterade problem, personliga  problem, konflikter eller vad som helst i livet som är redo att bli förlöst.

Beth Hammarström, Dipl. Psykosyntesterapeut. Konstellatör för Familj Konstellationer. 

Välkommen att närvara som representant eller klient. Vi sätter upp konstellationer en gång per månad under våren och hösten.  Alla workshops är fristående.

Vill du ha regelbunden information om familjekonstellations workshops kan du anmäla dig via email eller sms.


Kostnad: 300:- Skr för representant, 600:- Skr för klient.

Information: Kontakta Beth Hammarström 0707 865431, beth.m.hammarstrom@gmail.com