EmoTrance

 

Beth Hammarström, EmoTrance Practitioner  

         Member of The Association for Meridian Energy Therapies

 

 

EmoTrance

förvandla dina blockerade känslor till ny energi!

 

Som EmoTrance practitioner arbetar jag tillsammans med dig för att förvandla dina blockerade känslor till ny energi.

 

Din kropp håller information om ditt förflutna. Den kan berätta historier om känslor, trauman och spännningar som har fastnat i kroppen och ibland gömt sig för intellektet. I terapin jobbar vi med kroppen så att du kan befria den och transformera  dessa energier.

Med EmoTrance använder du dina kroppsförnimmelser och uppmärksamhet för att arbeta igenom obehagliga känslor och bli fri till att handla, tänka och känna annorlunda.

 

 

Vad är EmoTrance?

Känslor ger ofta upphov till fysiska förnimmelser. Fjärilar i magen när vi är nervösa, en klump i halsen då vi är rädda för att säga vad vi tycker eller en kommentar från chefen som känns som att få ett knytnävsslag i magen....

EmoTrance gör dig mer uppmärksam på känslorna och kroppens signaler, även de mer subtila. Samtidigt lär du dig att med din intention frigöra och släppa ut den energi som ligger bunden i den fysiologiska förnimmelsen. Då transformeras känslan och du blir fylld av energi och fri till att hantera situationen på ett nytt sätt!

Fjärilarna flyger, nervositeten släpper, och du kan göra det du egentligen vill. Klumpen i halsen löses upp så att du kan säga vad du tycker och bemöta kritiken direkt.

 

EmoTrance är en naturlig metod som du helt enkelt bara behöver påminnas om igen. EmoTrance är därför lätt att lära och att använda sig av i vardagen.

Du och dina upplevelser är i fokus och din feedback styr processen.

Vi arbetar inte utifrån förutbestämda uppfattningar om vart energin skall ta vägen eller hur processen skall ske. Blockerade d.v.s. obehagliga känslor kan liknas vid en fördämning med vatten. När vattnet får rinna vidare så hittar det själv vägen genom landskapet.

 

Efter att ha gjort EmoTrance känner man sig ofta energifylld, oavsett vad man började med. Det beror på att inget hålls fast och inget hindras från att komma ut eller in - det naturliga flödet av energi har återskapats. I detta tillstånd har vi tillgång till glädjen, kraften och energin.

 

EmoTrance kräver inte att man teoretiserar och talar om problemen. Däremot öppnar EmoTrance-processen av sig själv ofta upp för insikt och förståelse och leder till förändring av beteendemönster.

Känslor och kroppsförnimmelser är ett svar på hur du hanterar det som sker i och runt om dig. Allt från kommentarer och möten med andra människor till föreställningar och tankar, naturupplevelser eller musik är bärare av energier som vi kan bli bättre på att hantera. Minnen, gamla problem och traumatiska händelser som vi bär på kan vi också hantera med EmoTrance genom att frigöra dem på ett energetiskt plan.

 

Det finns varken bra eller dåliga energier, annat än i vår föreställningsvärld. Det är bara en fråga om att kunna hantera dem.

 

EmoTrance är ett utmärkt redskap att använda till att bearbeta det som sker i vardagen - samtidigt som det sker. Med lite övning blir det en vana, en färdighet som ger både nytta och glädje.

 

EmoTrance är ett healingsystem som hjälper dig att förbättra kontakten mellan kropp, känslor, tankar, energi, det medvetna, det undermedvetna, hjärtat och själen. Alla de delar av dig själv som behöver fungera som en helhet för att du ska må riktigt bra och kunna utvecklas som människa!

 

 

http://www.bodyuniverse.dk/

 

 

English Version

EmoTrance was developed primarily by Dr Silvia Hartmann and her research team between 1993 and 2002.

Unlike older energy modalities, EmoTrance was developed by DIRECT OBSERVATION of cause and effect of how energy actually really works with MODERN PEOPLE IN THE REAL WORLD.

This means that for the first time in the history of humanity, a practical system for energy healing and energy working was developed by a team led by women, and which did not exclude any human being, including women and children, in both theory as well as practice.

EmoTrance has a strong theory as its backbone, which is also something that is often missing from older approaches. This theory is explained in simple terms in
The EmoTrance Primer, which can be found in the EmoTrance yearbook and on the main EmoTrance website.

From this theory upward, SIMPLE, PRACTICAL approaches to working with energy directly as it is being experienced through the physical body were developed and tested, and EmoTrance as we know it today was first presented at the Oxford Energy Psychology Conference in 2002.

Some of the core features of EmoTrance include:

- NO guesswork. The person is asked where they feel emotional pain (which according to EmoTrance theory is a disturbance in the energy body) in their body and to actually show with their hands where the pain is located. Now, both the client AND the practitioner KNOW FOR A FACT where the injury or disturbance is located, and both can get to work on healing this disturbance right away.

- NO special talents required. EVERY human being has an energy body, and this energy body has healing hands of energy. By simply focusing on the disturbance and beginning to work with the energy there DIRECTLY, you can FEEL THE CHANGES in the energy body happening in real time. This is UNPRECEDENTED energy work for everyone!

- NO hierarchy. In EmoTrance treatments, the client and practitioner WORK TOGETHER to clear the energy disturbance and to re-establish The Even Flow, the natural state of the energy body with the disturbance repaired. The practitioner asks the client for feedback throughout the treatment and proceeds accordingly, always working with WHAT IS REALLY HAPPENING at the time. This is called "The Client Practitioner Dance".

- No need for talking ABOUT the problem. The problem is an energy disturbance that should be resolved as quickly as possible and by focusing on the problem itself, rather than talking ABOUT it, healing is swift, elegant and very profound.

- No need for studying charts and points about the energy system. During the EmoTrance treatment, where the energy needs to flow and what needs to be done becomes revealed AUTOMATICALLY as each individual client has their own individual experiences. This is a NATURAL process as the energy body always strives to heal itself and the practitioner and the client SUPPORT THE NATURAL HEALING PROCESS throughout.

- EmoTrance is not JUST for energy healing. It is also about learning to take in more energy from the environment - nature, other people, art, animals, EVERYTHING has energy to give! - and by doing this, becoming far more energized. When this happens, a person starts to feel good, alive, and their thinking becomes clearer and more expansive. EmoTrance does not just alleviate bad feelings, it goes the other way to create GOOD FEELINGS which is a natural side effect when energy flows freely through the systems of a person.

- EmoTrance, once learned, is a LIFE SKILL. Being able to work with one's own energy system IN THE MOMENT, in real life, in direct response to the environment and the situations one finds oneself in, allows someone who knows about EmoTrance to protect themselves MUCH better, to handle emotions in a whole different way, and to extract joy and energy from the environment much more profoundly. This leads to a HEALTHIER energy system and a much HAPPIER human being - in any circumstance of modern life.

EmoTrance is extremely NATURAL and EASY TO LEARN because it works WITH the natural energy system and uses people's NATURALLY INBORN abilities to work with energy.

 http://emotrance.com/what_is_emotrance.htm 

 

 

You can reach me at beth.hammarstrom@telia.com  
cell phone 0707 865431 Enköping, Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

 

Home »

 

Psykosyntes  terapeut

 

Psychosynthesis theory »

 

Emotrance »

 

PSYCH-K

 

About me »

 

UGL Handledare»

 

Motiverande samtal »

 

Family Constellations »

 

 

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer

 

 


 

 

 

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer