Motiverande samtal

 

  Jag undervisar i motiverande samtal för vårdpersonal

Jag har undervisat i motiverande samtal för vårdpersonal sedan 2005. Jag har olika program för olika behov, allt från 1 timme till en hel dag. Jag har undervisat läkare och personal inom primärvården samt studerande sjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster vid Mälardalens Högskola och Örebro Universitet.

För mer information kan du kontakta mig via telefon 0707 865431 eller email beth.hammarstrom@telia.com

 

Motiverande samtal för vårdpersonal

Sjukvården fokuserar mycket på besparningar och effektiviseringar. Tyvärr har många besparningar gått ut över personalen med indragningar och högre stress som följd. Andra besparningar som finns att göra finns inom livsstil och hälsa. Kan vi förmå patienterna att leva med hälsosammare livsstil kan vi göra stora besparningar inom hälso- och sjukvård. Jag undervisar sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, sjukgymnaster i en form av motiverande samtal som är mycket lätt att ta till sig inom sjukvården. Sjukhuspersonal har inte tid att hålla ett lång motiverande samtal på 30 till 60 minuter, men de kan hålla ett motiverande patientsamtal på 2 till 3 minuter som kan leda till förändring.

 

Undervisning inom Det Korta Motiverande Samtalet fokuserar på:

·        Värderingar – vilka värderingar styr vår relation och interventioner med patienterna?

·        Empowerment – vad är empowerment och hur kan vi använda detta begrepp i relation till och i interventioner hos patienterna?

·        Förändringsprocessen – en genomgång av DiClemente och Prochaskas förändringsprocess och hur man kan använda detta i motiverande samtal.

·        Aktiv lyssning – tekniker och övning.

·        Det korta samtalet – tekniker och övning för att hålla ett kort motiverande samtal.

·        Jag avslutar med att berätta om ett projekt som jag ledde på Lasarettet i Enköping där vi utvecklade en infrastruktur för att införa livsstilsförändring som behandlingsform inom sjukvården.

Undervisning tar cirka en och en halv timme.

 

Motiverande samtal – MI

Jag undervisar sjuksköterskor på distriktssköterskeutbildning samt barnmorskor med en mer omfattande utbildning baserad på boken Motiverande Samtal – MI av Tom Barth och Christina Näsholm som studenterna i bästa fall har för inläsning innan undervisningen.

Barnmorskor och distriktssköterskor får ta mycket ansvar för att jobba med livsstilsförändringar och verktyget är motiverande samtal. Undervisningen i Motiverande samtal är formad för att ge en introduktion till det långa motiverande samtalet som inkluderar, utöver den korta utbildningen (se ovan), speglingar, parafraseringar, sammanfattningar, ambivalensbearbetning, att möta motstånd, information i dialog och förändringsmotivation. Jag undervisar under förmiddagen och eleverna tilldelas övningar som de praktiserar med varandra på eftermiddagen under min ledning.

Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna i kommunikation, rådgivning, vägledning och motiverande samtal inom primärvårdsarbetet.

Utbildningen genomförs under 5 till 8 timmar.

 


Bakgrund

Jag är sjuksköterska med en Bachelors of Science från Universitetet i San Francisco, California, USA. Jag har studerat 70 poäng inom hälso- och sjukvårdsadministration samt ledarskap och organisationspsykologi vid Universitetet i Uppsala. Jag leder en chefsutbildning sedan 12 år för Akademiska Sjukhuset i Uppsala – UGL Utveckling av grupp och ledare. Jag är Psykosyntes terapeut och är utbildad vid Psykosyntes akademin i Stockholm. Jag har arbetat inom landstinget och landstingsförbundet med utveckling och utbildning av Hälsokonsekvens beskrivningar för tjänstemän och politiker. Min senaste anställning var som projektledare för Livsstilsprojektet på Lasarettet i Enköping 2003 – 2005.

Efter 25 år som sjuksköterska och arbetsledare på Akademiska sjukhuset i Uppsala började jag arbeta mer och mer med organisationsförändringar, grupputveckling, individutveckling och hälsa. Numera har jag eget företag och arbetar med utveckling av individ, grupp och organisation samt undervisning. Jag arbetar som psykosyntesterapeut och som arbetslivs coach. Jag är Dipl. Psykosyntes terapeut, EmoTrance Practitioner och Facilitator för Familj Constellationer.

 

 

 

 

 

Pages

 

Home »

 

Psykosyntes  terapeut

 

Psychosynthesis theory »

 

Emotrance »

 

About me »

 

UGL Handledare»

 

Motiverande samtal »

 

Family Constellations »

 

 


 

Headlines »

 

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer