Beth Hammarström & Relationer

Psykosyntesterapeut _____________________

Behöver du någon att tala med?

Söker du mening i livet,

känner du dig deprimerad,

är du i en livskris, utbränd

 eller upplever ökad stress?

När du känner att livet är obegripligt, är svårt att hantera, känns meningslöst eller vill du utvecklas i ditt livsupplift kan en kontakt med en psykoterapeut vara det du behöver. 

Beth Hammarström, Dipl. Psychosynthesis Therapist

Swan...

        The power of woman

        Entering Sacred Space

Som psykosyntesterapeut arbetar jag tillsammans med dig i en relation med stöd av samtal, inre bilder och energi transformation så att du kan få tillgång till din kraft och dina resurser samt ett fritt flöde av energi.

Psykosyntes är en transpersonell psykologi som omfattar hela människan – kropp, intellekt, känsla och själ – och fokuserar på det friska inom oss. Det är en metod för personlig och själslig utveckling. Den fokuserar bland annat på att avlägsna blockeringar och hinder och frigöra våra inre resurser så att vi mer och mer kan komma i djupare kontakt med oss själva och våra möjligheter.

Din kropp håller information om ditt förflutna. Den kan berätta historier om känslor, trauman och spännningar som har fastnat i kroppen och ibland gömt sig för intellektet. Genom att jobba med kroppen, känslor och tankar kan du befria din kropp och tankar och transformera dina energier.

Jag guidar dig som klient med stöd av Psykosyntesterapi, EmoTrance, EFT, PSYCH-K, och Familjekonstellationer. Mitt syfte är att stödja dig i en helandeprocess som integrerar tankar, känslor, kropp och ande.


English or Swedish speaking clients

Du kan nå mig på beth.m.hammarstrom@gmail.com eller  0707 865 431

Mottagning i Enköping

 English version

Do you need someone to talk with?

Jag tar emot engelsk- och svensktalande klienter

Are you searching for meaning in your life,

feeling depressed,

are you in a life crises, burned out or stressed? 

When you experience life as confusing, difficult to manage or meaningless, contact with a psychotherapist could be what you need.

I guide you as a client  with support of Psychosynthesis therapi, EmoTrance, EFT, Psych-K and Family constellations. My aim is to support you in a healing process integrating mind, feelings, body and spirit.

Ultimately it is about reuniting spirit with matter and bringing your spiritual self in connection with your material being, fulfilling your life purpose and serving mankind, nature and the universe.  

You can reach me at beth.hammarstrom@telia.com  cell phone 0707 865431

Enköping, Sweden