UGL Handledare

 

Jag är UGL handledare och har lett UGL kurser sedan 1993 med i genomsnitt fyra kurser per år.  Jag har själv deltagit i olika former av grupputveckling och har skrivit om Psychosynthesis and Group Development , se Leadership and Groups. Jag har erfarenhet att handleda kurser på internat och externat (enbart dagtid) och kan handleda engelsk eller svensk talande grupper.

 

UGL är Sveriges mest kända Ledarutbildning där deltagarna erbjuds en personligutmaning att tänka i nya banor kring Dig som person och ditt ledarskap.

 

Metoden bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell som innebär att vi drar erfarenhet från egna upplevelser i gruppen och förankrar det i diskussioner och korta teorier. Du lär dig att se en grupps olika mognads- och utvecklingsfaser och får förståelse för vilka olika ledarstilar som fungerar bäst. Du får kunskap om hur du själv fungerar tillsammans med andra.

 

 

Kursen genomförs i en grupp på mellan 8-12 deltagare och med 2 handledare. Ju större inlevelseförmåga och öppenhet som skapas desto större utbyte av kursen. Alla deltagare bör vara i psykisk och fysisk balans.

 Kursens mål är:  kat självförtroende   *Ökad självinsikt   *Förståelse för olika ledarstilar  
 *Kunskap att urskilja utvecklingsfaser inom en grupp   *Förmåga att ta och ge effektiv feedback
 *Förmåga att kommunicera direkt och klart  *
Kunskap att se och hantera konflikter
*Erfarenhet av upplevelsebaserad inlärning

Kursens genomförande förutsätter närvaro/deltagande under samtliga fem kursdagar. Det finns ingen möjlighet att lägga in andra aktiviteter under dessa dagar.

 

Är du intresserad kan du kontakta mig via email beth.hammarstrom@telia.com

 

 

 

 

 

 

Pages

 

Home »

 

Psykosyntes terapeut »

 

Psychosynthesis theory »

 

Emotrance »

 

About me »

 

PSYCH-K

UGL Handledare»

 

Motiverande samtal »

 

Family Constellations »

 

 

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer