Workshops

System Konstellationer

 

Minnen finns i kroppen, i familjen, i kollektivet , i anden

Familjen konstellationer är en upplevelsebaserad process som syftar till att frigöra och lösa djupgående spänningar inom och mellan människor

 

 

Medlemmar i en familj och släkt är sammanbundna av en djup kärlek och gemenskap. Denna kärlek och omsorg mellan familjemedlemmarna kan vara dold eller skadad, orsakat av förluster, trauman eller förnekande, kanske i tidigare generationer.

 

Med hjälp av familjekonstellationer avslöjas den dolda dynamiken som verkar i familjer och vi kan då lösa omedvetna knutar i familjesystemet  som påverkar vår vardag och leva ett mer medvetet liv.

 

Du kan sätta upp en ”konstellation” under trygga former och ta upp händelser som påverkar dig. Det kan vara familj relaterade problem, personliga  problem, konflikter eller vad som helst i livet som är redo att bli förlöst.

Välkommen att närvara som representant eller klient. Vi sätter upp konstellationer en gång per månad under hösten. Nästa mötet blir på torsdagen den 25 september, 2014. Alla workshops är fristående.

 

Beth Hammarström, Dipl. Psykosyntesterapeut. Konstellatör för Familj Konstellationer. 

 

Tider:  Torsdagen den 25/9, 18.00 – 21.00, Onsdagen den 22/10 och torsdagen den 13/11.

Plats: Mötesrummet, Gesällgatan 2A, 3trp.

Kostnad: 250:- Skr för representant, 400:- Skr för klient.

Information: Kontakt Beth Hammarström 0707 865431, beth.m.hammarstrom@gmail.com

 

_______________________________________________

 

Omvandla dina Projektioner till Intentioner
Öka din medvetenhet om projektioner och skapa den verklighet du vill ha i ditt liv

 

 Workshop innehåll: 4 steg

* Identifiera projektioner

* Ta hem dina projektioner

* Belysa och acceptera den sida av dig själv

* Skapa en intention inför framtiden

Dansa de fyra stegen

 

Kontakt beth.m.hammarstrom@gmail.com   mobil  0707 865431

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

 

Home »

 

Psykosyntes  terapeut

 

Psychosynthesis theory »

 

Emotrance »

 

About me »

 

UGL Handledare»

 

Motiverande samtal »

 

Family Constellations »

 

PSYCH-K

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer

 

 

Swan...

        The power of woman

        Entering Sacred Space,

 

Touching future,

     Yet to come,

        Bringing eternal grace.

 

 

 

Länkar

 

Mari Ljungkvist, Psykosyntesterapeut

 

Karin Fjällström, Psykolog

 

Ulrika Almgren

Kinesiolog

 

Maria Karlsson

Massageterapeut

"There is no way to happiness, happiness is the way." The Buddha

Beth Hammarström & Relationer